Members of the Committee

manjula Manjula Nagar 
a  Mr R.C Mahajan
5  Manisha Manke
4  Girish Patel
3  Mrs. Parul
2  Dushyant Shah
6  Mr. Nilesh Soni
b  Mr Sanjay Patel

Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
Near Kanelav Lake, Opp. Kansudi Railway Station, Godhra, Gujarat 389001

Email : godhra@ssrvm.org

Board Line : 9427880609