Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir
Near Kanelav Lake, Opp. Kansudi Railway Station, Godhra, Gujarat 389001

Email : godhra@ssrvm.org

Board Line : 9427880609